Werfleider technische installaties

Bedrijf:

NMBS

Contactgegevens:

Joke Pauwels
+3225259082

Geschikt voor richting(en):

Elektromechanica, Bouwkunde

Jobinhoud:

Binnen het domein speciale technieken sta je in voor het aansturen en opvolgen van de uitvoering van een project en het werfteam om dit project te realiseren volgens de afspraken wat concept, kwaliteit, plannen en budget betreft. Hij/zij treedt op als het aanspreekpunt voor de aannemer.

Concreet zijn de verantwoordelijken:

Zich eigen maken van het ontwerpdossier van het project om de uitvoeringsfase optimaal te kunnen opvolgen.
De Project Leader en Design Manager bijstaan bij de aanbestedingsprocedure.
Leiding van en toezicht op de werken, rekening houdende met scope, kwaliteit, planning, budget en mogelijke risico’s om een project af te leveren dat voldoet aan de eisen van de klant.
Organiseren van het werfteam om ervoor te zorgen dat de uitvoering efficiënt, correct en binnen timing en budget uitgevoerd wordt.
Organiseren van en deelnemen aan werfvergaderingen en overlegmomenten om op periodieke en cruciale momenten (potentiële) problemen of valkuilen m.b.t. uitvoering te voorzien en op te lossen.
Input geven, opvolgen en bewaken van het budget tijdens de uitvoeringsfase van het project.
Onderhandelen, opvolgen, analyseren en evalueren van bijkomende, wijzigende en aanvullende werken.
Organiseren van een tussentijdse ingebruikname en de voorlopige oplevering om over te kunnen gaan tot een tijdige en correcte overdracht aan de klant.
Verzekeren van de nazorg.
Opdrachten met derden.
Betreft projecten met een aandeel NMBS waarbij de rol van aanbestedende overheid vervuld wordt door derden: bv. Infrabel, Tuc Rail, stad en of gemeente, projectontwikkelaar, de werkvennootschap, …

Vereisten van de student:

Je beschikt over een masterdiploma burgerlijk of industrieel ingenieur in automatisatie, elektromechanica of elektronica. Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, dien je in het bezit te zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen) om deel te kunnen nemen aan de selectie. Technische competenties Je hebt kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten.Je hebt een goede kennis van MS Office (Word, Excel, PowerPoint).Je hebt ervaring met het beheer van budgetten.Je bent in het bezit van een rijbewijs (min. type B). Pluspunten Je hebt al ervaring opgebouwd in het beheer van technieken in gebouwen.Je bent in het bezit van een VCA diploma voor leidinggevenden of hebt noties van de wetgeving op de arbeidsveiligheid.Je hebt ervaring met het ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van technische installaties.Je hebt kennis van autocad.Je hebt ervaring met het opstellen van bestekken en meetstaten van technische installaties. Gedragscompetenties Je analyseert problemen op een doorgronde en precieze manier, alvorens passende oplossingen voor te stellen.Je kan leidinggeven (motiveren, delegeren…).Je beschikt over een uitstekende luistervaardigheid en je bent heel communicatief. Je kunt duidelijk mondeling en schriftelijk boodschappen overbrengen die afgestemd zijn op je publiek.Je past je handelen doelgericht aan in geval van wisselende taken, contacten en doelstellingen.Je hebt een positieve werkhouding en legt een gestructureerde aanpak voor in functie van de te bereiken doelstellingen en met respect voor de gestelde deadlines.Je bent resultaatgericht en je hebt zin voor initiatief. Je bent in staat een groot aantal projecten tegelijkertijd te beheren en op te volgen.Je bent klantgericht, integer en handelt steeds in het belang van het bedrijf.Je kunt zelfstandig werken, maar je werkt ook vlot in teamverband en houdt rekening met de wensen, ideeën en meningen van anderen.

Link met extra info:

https://jobs.nmbs.be/Jobs/jobs-nl/jobs-non-statutair/Werfleider-technische-installaties